nederlands centrum voor coaching en therapie

NCNT is er voor bedrijven en particulieren met arbeidsgerelateerde problematiek. Onze psychologen en coaches zijn meteen beschikbaar en bieden een oplossing op maat.

NCNT COACHT...

NCNT coacht directieleden, managers en medewerkers die willen ontwikkelen, effectiever willen zijn of met vragen rondlopen over leven en loopbaan.

NCNT GEEFT THERAPIE...

NCNT geeft therapie aan directieleden, managers en medewerkers met stress en uitputtingsklachten, slaapproblemen, somberheid en motivatieverlies.

Coaching

Bij NCNT ligt de focus op het aanpassen van eigen gedrag en het beïnvloeden van de omgeving. Zo worden doelen behaald, wordt de effectiviteit verhoogd en ontstaat een betere balans tussen werk- en privéleven. Coaching leidt tot nieuwe inzichten waarna werken en leven een stuk aangenamer worden.

 • Executive en Management CoachingLees meer...

  Voor managers en directieleden die behoefte hebben aan een klankbord of die vragen hebben over hun eigen ontwikkeling heeft NCNT een uniek programma. Het werkt goed om met een neutrale gesprekspartner met ervaring in het bedrijfsleven van gedachten te wisselen over leiderschap, bedrijfspolitiek en het goed verdelen van aandacht.

 • Loopbaan en Life CoachingLees meer...

  “Wie ben ik?”, “Wat kan ik?” en “Wat wil ik?”. Vragen die vaak worden getriggerd door een beoordeling, een gemiste promotie, een levensfase of een belangrijke gebeurtenis. Zoek met een coach naar de antwoorden die zorgen voor een nieuwe kijk op werk en leven en vaak een nieuw begin.

 • Business Conflict MediationLees meer...

  Binnen een bedrijf ontstaan conflicten met vaak uitval tot gevolg. Het blijkt dan onmogelijk om zonder hulp een oplossing te vinden. Een erkende mediator van NCNT begeleidt het proces naar een goede oplossing voordat andere vaak dure instanties moeten worden ingeschakeld.

Therapie

Wanneer klachten werk en privéleven overheersen zorgt NCNT voor herstel door therapie. Door het verhelderen van de oorzaak en het bewust worden van gevoelens en gedachten zullen klachten verminderen. Verandering van gedrag en zelfkennis zorgen voor een blijvende verbetering.

 • Burnout PreventieLees meer...

  Werken onder stressvolle omstandigheden en daarin niet in staat zijn om goed grenzen voor jezelf te stellen is een eerste stap naar een  burnout. NCNT helpt bij het herkennen van risico’s en kan met een behandeling zorgen dat motivatie terugkeert en prestaties weer worden geleverd voordat iemand onnodig uitvalt.

 • Burnout BehandelingLees meer...

  Concentratieproblemen, vermoeidheid, snelle irritatie, verminderd functioneren van het korte termijn geheugen en een cynische houding richting collega’s en het bedrijf zijn tekenen dat het te laat is. Vaak gaan deze klachten met uitval van werk gepaard. Door direct te starten met een behandeling kan iemand snel weer aan het werk

 • Somber of AngstigLees meer...

  Langdurig piekeren over functioneren, samenwerken met collega’s en de relatie met een leidinggevende kunnen op den duur zorgen voor angst, paniek, slaapproblemen en somberheid. Met een goede behandeling worden gedachten in het juiste perspectief geplaatst en wordt er gewerkt aan een goede verhouding tussen arbeid en rust.

Werkwijze

Een coaching-traject start met het formuleren van de hulpvraag en het opstellen van doelen. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van het aantal benodigde sessies en de frequentie van contact.

Therapie start met een intake en een diagnose. Met een psycholoog wordt de hulpvraag geformuleerd en een behandelplan opgesteld. De therapie duurt gemiddeld tussen de 6 en 8 sessies. Tijdens de laatste sessies wordt gewerkt aan een plan om terugval te voorkomen.

Sessies

Sessies duren gemiddeld tussen de 5 kwartier en 1,5 uur. Indien gewenst maar altijd in overleg en na goedkeuring kunnen er meerdere mensen deelnemen aan een sessie. Familieleden of leidinggevenden kunnen onderdeel zijn van een probleem en een oplossing.

Training op Maat

Wij bieden afhankelijk van ontwikkelingsvragen en/of burnout klachten een 1 of meerdaagse training aan. Dit kan individueel of in een groep van maximaal 4 personen.  Het is met name de combinatie van coaching technieken en psychologische inzichten die deze training praktisch, doeltreffend en toepasbaar maken. Wij zorgen er voor dat jij je leven weer kan inrichten naar eigen wens en wijze. De training wordt gegeven op een unieke rustieke locatie in Friesland door Sabine Overtoom en/of Jente van der Heide.

Ook voor particulieren

NCNT richt zich op arbeidsgerelateerde problematiek waardoor bedrijven vaak opdrachtgever zijn. Het is uiteraard ook mogelijk om als particulier gebruik te maken van de diensten van NCNT. In beide gevallen staan discretie en vertrouwelijkheid centraal.

Centrum

De kracht van NCNT zit in het centrum. Psychologen en coaches vanuit verschillende disciplines zorgen voor ervaring, kennis en expertise. Voor elk probleem is er daardoor een oplossing.

Het centrum maakt gebruik van een reeks erkende modellen en behandelingen. Voorbeelden hiervan zijn cognitieve gedragstherapie, aandachtstraining, neuro linguïstisch programmeren, kernkwadranten van Ofman en de leiderschapsstijlen van Kolb. Er is daarnaast aandacht voor voeding en beweging als belangrijke onderdelen van iemands welzijn.

Psychologen en Coaches

 • Jente van der Heide

  Jente van der Heide (1975) is Arbeid en Organisatie Psycholoog. Hij was werkzaam bij Post NL en General Electric als onder andere Operations Director UK en Commercieel Directeur Benelux. In maart 2013 besloot hij verder te gaan als psycholoog. Hij deed een aantal vakken klinische psychologie en liep 6 maanden stage bij de crisisdienst van de GGZ in Hoorn waarna hij NCNT oprichtte. Zijn persoonlijke ervaring met een burnout, zijn psychologische kennis en zijn ervaring in het bedrijfsleven maken hem een vertrouwde gesprekspartner die op praktische wijze resultaten bereikt.

 • Jo-Ann Borst

  Jo-Ann Borst (1968) is Lifestyle en Personal coach. Na haar studie Bedrijfseconomie werkte zij als Business Consultant bij Tote-m Business Architects, Cendris en Boer & Croon. Haar omgang met weerstand, emotie en motivatie van medewerkers tijdens verandertrajecten gaven haar veel inspiratie waarop zij in 2009 besloot om zich verder te ontwikkelen als coach. Vanuit een holistische visie helpt ze nu cliënten bij het proces van bewustwording en persoonlijke ontwikkeling en krijgt haar passie voor voeding & gezondheid expliciete aandacht.

 • Martha Lokin

  Martha Lokin (1984) is Mediator en Pedagoog met een juridische achtergrond. Als Pedagoog heeft zij expliciete aandacht voor de positie van het kind; Martha is gecertificeerd KIES Coach (Kind In EchtScheiding). In haar vrije tijd zet zij zich in voor kinderen bij Stichting de Ster en is zij contactbegeleider bij het Omgangshuis Noord Holland.  Bij NCNT richt Martha zich als mediator op arbeidsconflicten. Haar gedrevenheid om onderliggende belangen boven water te laten komen en haar vaardigheid om de partijen met eigen oplossingen te laten komen maken haar zeer succesvol in deze trajecten.

 • Marion Weisz

   

  Marion Weisz (1953) is GZ psycholoog en geregistreerd als psycholoog NIP. Na haar studie ontwikkelingspsychologie werkte zij als behandel coördinator en beleidsadviseur in de gezondheidszorg.  Sinds 2007 is zij wetenschappelijk docent en adjunct hoofd van de opleiding artsen voor verstandelijk gehandicapten  in het ErasmusMC.  Zij vindt haar inspiratie in het ondersteunen van ontwikkeling. Als gediplomeerd coach richt zij zich op de begeleiding van  professionals met vragen op het terrein van loopbaan en beroep, waarbij zij haar ruime ervaring inzet.  Haar werkwijze is doelgericht in bij voorkeur korte trajecten. Marion is gevestigd in Den Haag en behandelt klanten van NCNT in de regio Zuid Holland.

   

 • Emilie Egberts

  Emilie Egberts (1977) is Arbeid & Organisatie Psycholoog. Na haar afstuderen werkte ze bij verschillende organisatieadviesbureaus waar ze zich bezig hield met psychologisch onderzoek, coaching, training en loopbaanbegeleiding. Mensen helpen en inzetten op hun kracht is wat haar inspireert. Ter verdieping deed zij diverse vakgerichte opleidingen en vakken klinische psychologie. Haar brede kennis en ervaring zet zij in om samen met cliënten vragen te onderzoeken en concrete haalbare resultaten te bereiken. Bij NCTN richt zij zich vooral op werk gerelateerde vraagstukken zoals burnout, werkstress, verzuim en loopbaankeuzes voor cliënten in de regio Utrecht. Emilie heeft een registratie PSYCHOLOOG NIP en Registerpsycholoog NIP/Arbeid en Organisatie.

 • Vacature

  Spreken de diensten van NCNT je aan? Wil je onderdeel uitmaken van het Nederlands Centrum voor Coaching en Therapie en denk je met jouw ervaring en specialisme een bijdrage te kunnen leveren? Mail dan naar jvdh@ncnt.nl of bel naar 06-46848378. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste collega’s!

Blog

Burnout…vervelend.. maar nu even niet!

Maandagochtend 1 september in zo maar een bedrijf. De directie vergadert; Er moet gas worden gegeven de komende maanden.

Lees meer...

Algemeen

De behandelaars van het NCNT staan geregistreerd in het kwaliteitsregister van de overheid, het BIG register. Deze organisaties stellen kwaliteitscriteria  en hebben ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van de psycholoog getoetst kan worden.

 

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Zonder uw toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt.

Als eerstelijnspraktijk is samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal de betrokken huisarts geinformeerd worden over het verloop van de behandeling. Indien het wenselijk is dat er informatie over u wordt opgevraagd bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, kan dat niet zonder uw toestemming.

Rapportage en dossier

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen.

U heeft altijd inzage in uw dossier. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. U  kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor een enkel gegeven kan dit tijdens een consult. Voor inzage van meer gegevens kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). We vragen hiervoor een onkostenvergoeding.

Bent u samen met uw partner in behandeling en wilt u een kopie van uw dossier, dan moet u daar beide toestemming voor geven.

Klachten

Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsorgantisatie NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). U kunt bij het College van Toezicht, een onafhankelijk orgaan van het NIP, uw klacht indienen.

Dit college toetst het gedrag/ beroepsmatig handelen van de psycholoog aan de regels van de beroepscode (zie www.psynip.nl)

Betalingsvoorwaarden

Facturen worden op het einde van de maand aangemaakt en opgestuurd.

Na het verstrijken van de op de factuur aangegeven betalingstermijn is reclamatie niet meer mogelijk. Aan mensen woonachtig in het buitenland vragen wij de betaling contant te voldoen.

De beroepsaansprakelijkheid van de psycholoog werkzaam bij de praktijk psychologie, uit hoofde van de overeenkomst van de opdracht, is beperkt tot de bedragen die in het voorkomend geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komen.

 

NCNT kantoor Zuid-As
Claude Debussylaan 2 – 8
1082 MD Amsterdam
In De Nieuwe Poort

NCNT coaching en therapie
Ruysdaelstraat 49
1071 XA Amsterdam
in Gezond in Zuid

T +316 46 848 378

E jvdh@ncnt.nl